Dòng họ Nguyễn

Gia tộc họ Nguyễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quê gốc: Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khẩu hiệu (Tôn chỉ): Uống nước nhớ nguồn
Website: http://giatochonguyen.giaphaviet.vn
Tổng số thành viên: 0
Giới thiệu họ tộc
Trang Web này được thiết lập với một mục đích hết sức khiêm tốn, đó là: Giúp cho những người mang họ  Nguyễncó thể truy cập để tìm hiểu, có được những thông tin tối thiểu về sự ra đời, nguồn gốc của dòng họ mình cùng các mối liên hệ với các chi, dòng khác trong đồng tộc. Chúng tôi hy vọng rằng trang Web này sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi người trong dòng tộc họ Nguyễn, để trang Web sẽ được mở rộng, phong phú, liên kết được mối quan hệ dòng họ của các dòng tộc họ Nguyễn. 

Trang Web này cũng đăng tải danh sách một số bậc tiền nhân tiêu biểu họ Nguyễn để con, cháu trong dòng họ lấy đó làm gương mà gắng sức tu dưỡng, học tập, công tác, làm rạng danh thêm cho dòng họ. 

Cơ sở để lập trang Web là dựa vào cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn, phái 2 Họ Nguyễn, Tân Lập, Đan Phượng. Trang web này được tạo dựng nên khởi phát từ một ý tưởng tốt đẹp, một suy nghĩ với tấm lòng biết ơn, tôn kính tổ tông . Ý tưởng ấy được sự cổ vũ , đồng tình của nhiều trong họ tộc. Người viết những dòng này, với lòng tôn kính tổ tông, với mong ước các con cháu dòng họ Nguyễn Cao sẽ ngày một phát triển đông đúc đóng góp được nhiều công sức, thành tích vào công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu.