Khôi phục Cửa Chánh Đông xây dựng thời Vua Gia Long

Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung (Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng) đã hoàn công dự án bảo tồn, tu bổ di tích cửa Chánh Đông (Kinh thành Huế).

Cửa Chánh Đông (dân gian gọi là cửa Đông Ba) được xây dựng vào năm 1809 dưới thời vua Gia Long. Lúc đầu cổng thành này mới chỉ có dạng như những ám môn. Cấu trúc chủ yếu là phần cửa vòm được trổ xuyên qua tường thành để tạo lối đi. Hai cánh cửa được làm bằng gỗ rất đồ sộ và nặng nề, phía dưới có gắn bánh xe để đẩy ra vào mỗi khi đóng mở. Mặt trước, trên vòm mỗi cửa đều gắn tấm đá thanh  khắc nổi 3 chữ Hán lớn ghi tên cửa.

Dự án Khôi phục Cửa Chánh Đông xây dựng dưới thời vua Gia Long được thực hiện từ tháng 02/2009 đến nay với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng gồm các hạng mục: gia cố chân móng; tháo dỡ kết cấu không nguyên gốc (lô cốt thời chiến tranh), tu bổ những phần hư hỏng, phục hồi toàn bộ vọng lầu.

Nguồn: vovnews.vn