Dòng họ Nguyễn

Họ Nguyễn Nho Lâm, Ninh Bình

Quê gốc: Thôn Nho Lâm
Khẩu hiệu (Tôn chỉ): Đoàn kết một lòng để phát triển dòng tộc
Website: http://honguyennholam.giaphaviet.vn
Tổng số thành viên: 142
Giới thiệu họ tộc
Họ Nguyễn tại Xóm Ngòi Ngang, Thôn Nho Lâm, Xã Khánh thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình (Nay là Xóm 1, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình) là một dòng họ tương đối lớn. Tại đây có ngôi từ đường được xây dựng từ năm 1933.